Green Gas

Groen gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgas kwaliteit. Biogas ontstaat door vergisting van allerlei reststoffen als GFT afval en rioolslib. De grondstoffen zijn hernieuwbaar en in het productieproces is er minder CO2 uitstoot in vergelijking tot fossiel gas. De markt van groen gas is jong en kent nog knelpunten, maar is veelbelovend. We zijn zeer actief om de marktomstandigheden voor groen gas producenten gunstiger te maken, bijvoorbeeld door onze rol als founding father bij de Stichting Groen Gas Nederland.

Ons team zoekt samenwerkingsverbanden met groen gas producenten, primair door in/verkoop van groen gas. We onderscheiden ons door transparantie, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Eneco is ook actief in de exploitatie van groen gas locaties. Dat zorgt voor extra kennis, we weten wat het is om zelf te produceren.

Eneco biedt de volgende typen overeenkomsten voor groen gas aan:

  • Een prijsconstructie op de SDE index of geïndexeerde TTF-prijzen 
  • Een prijsconstructie op basis van een vaste prijs of op basis van winstdeling 
  • Structureren van lokale energie bedrijven (lokaal produceren en lokaal afnemen) 
  • In bijzondere situaties project financiering en/of participatie

Het groene gas zet Eneco in om haar klantenportfolio verder te verduurzamen. Het meeste groene gas wordt ingezet in de mobiliteit, er zijn al meer dan 100 groen gas tank stations.

Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Gerd van de Logt.